Turene Hjem

Supplerende info tur 99 Paurohytta

Paurohytta er feil avmerket på kart.

På kartblad 1331 II Frostisen, Fjällkartan BD7, samt Gps-kart, er Paurohytte plassert feil. Hytta ligger på nesset, ca 400 meter sørvest for kartenes markering.

Dataene i boken, samt gps-sporloggene er riktige.