Turene Hjem

Supplerende info Tur 75 Sepmola

På kote 900, i det løypa flater ut etter stigningene sør for Blåfjellet, skal det i følge Ingolf Kvandahl ligge ei glimmergruve nord for løypa. Jeg har ikke selv sett den, og vet ikke eksakt posisjon for denne.