Turene Hjem

Korr info Tur 63 Øse - Skoddeberghytta

På kartet i boka er ruta markert feil på strekningen Hornet - Skoddeberghytta